.. / / / 13.10.2002

Za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani

Tole je pismo podpore izgradnji nove Pediatrične klinike v Ljubljani, ki slučajno sovpada s tednom otroka, ko običajno poslusamo lepe besede in obljube v smislu "da so otroci naše največje bogastvo". Prosimo Vas, da ga preberete in če se z vsebino strinjate, ga pošljite svojim prijateljem in somišljenikom ter na naslov Ministra za zdravje RS in predsednika Vlade RS.

Da bomo vedeli ali podpirate akcijo za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani pa prosimo, da svojo podporo sporočite tudi na naš naslov: ustanova.pk@email.si . V imenu uprave Ustanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani se Vam zahvaljujemo za podporo!

Vseslovenska akcija za novo Pediatrično kliniko v LjubljaniZaradi nerazumljivega zavlačevanja z začetkom gradnje nove Pediatrične klinike v Ljubljani, se pridružujem pobudi civilne družbe, zato

protestiram,

ker išče država vedno nove izgovore, naroča revizije revizij in tako zavlačuje z začetkom izgradnje nove Pediatrične klinike v Ljubljani, čeprav so razmere za zdravljenje in bivanje otrok in mladostnikov v stari kliniki najslabše v Sloveniji in daleč pod še sprejemljivimi standardi.

Protestiram,

ker država ne spoštuje in ne izvaja zakonov, ki jih sama sprejema. Leta 1996 je bil sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani. Veljati je nehal decembra 2001, ko bi morala biti nova Pediatrična klinika že zgrajena! Decembra 2001 je država sprejela nov zakon, ki vključuje tudi dinamiko izgradnje, a ga ne uresničuje.

Zato zahtevam,

da Vlada in Ministrstvo za zdravje nemudoma pospešita vse postopke in zagotovita, da se bo gradnja začela in končala tako, kot predpisuje zakon, ki je bil sprejet decembra 2001; da bo otrokom in mladostnikom zagotovljena možnost sobivanja z enim od staršev in bodo tako spoštovane pravice otrok v bolnišnici in zagotovljena humanizacija bolnišničnega zdravljenja.

Pošljite e-pismo v znak podpore

Pismo bo poslano naslov Ministra za zdravje RS in predsednika Vlade RS ter na e-naslova ustanova.pk@email.si in info@zvpl.com

Ljubljana, oktober 2002

Ustanova za Pediatrično kliniko v Ljubljani

Pediatricna klinika - thumbnail

Pediatricna klinika