v rubriki dogodki:
.. / / / 15.01.2004

Otvoritev projekta Inside-Out

Jana Flego in Katarina Petrov v projektu Inside-Out, ki vključuje multimedijsko instalacijo in interaktivno komunikacijsko orodjarno, opozarjata, da za sodobnega umetnika v današnji družbi nikakor ni dovolj le to, da ustvarja svoja umetniška dela.

Ugotavljata namreč, da se umetnik na svoji ustvarjalni poti ves čas srečuje z vplivnimi dejavniki, ki niso nujno povezani z njegovim ustvarjalnim delom, temveč so posledica širših sprememb v družbi. Bodisi gre pri tem za dejavnike, ki izhajajo iz spremenjenega delovanja in (samo)razumevanja umetniškega polja kot takega, bodisi za dejavnike, ki izvirajo iz prostorov, ki so (domnevno) izvzeti iz umetniškega polja in povezani z ekonomsko, politično, množično-medijsko, znanstveno in drugimi družbenimi sferami.

Projekt Inside-Out je tako refleksija in problematizacija položaja umetniškega ustvarjalca v sodobnem družbenem okolju. Avtorici sta v predhodni raziskavi, na kateri med drugim temelji projekt Inside-Out, analizirali stališča in delovanje uveljavljenih predstavnikov različnih poklicnih skupin in umetniških smeri, ki delujejo znotraj slovenske sodobno-umetniške scene, ter na podlagi spoznanj iz raziskave sestavili nekakšen psihološko-geografsko-politično-estetski model delovanja umetniškega polja v Sloveniji.

Ta "znanstveno-estetski" model sta prenesli v konkretni umetniški medij, v prostorsko avdio-vizualno instalacijo, ki vključuje kakofonijo stališč, verovanj in prepričanj uveljavljenih slovenskih kustosov in umetnikov (Igorja Zabela, Alenke Gregorič, Žige Kariža, Dragana Živadinova, Davideja Grassija itd.). Instalacija torej v materialnem umetniškem smislu predstavlja raznolika izhodišča, ideje in statuse posameznikov, delujočih na umetniški sceni v Sloveniji, ter jih kritično prepleta in povezuje v kalejdoskopsko zvočno nasilje in slikovni razkroj.

Instalacija zato postane nekakšen sistematično-anarhičen kolaž mnenj in razmišljanj o sodobni umetnosti in dejavnikih, ki nanjo vplivajo, pri čemer je njena poglavitna značilnost audio-vizualno soočenje, ki ga na ekranih in vizualnih projekcijah predstavljajo/uprizarjajo predstavniki slovenskih kustosov in umetnikov.

Drugi del projekta Inside-Out predstavlja dražba, ki je za razliko od običajnih umetniških dražb tokrat zastavljena drugače. Eksponati na dražbi niso umetniški artefakti, temveč umetniki sami. Z namerno neposrednim pristopom k instituciji dražbe kot take in s kritičnim odnosom do povezav med kapitalom in umetnostjo, ki se v javnosti ponavadi prikazuje z dlako na jeziku, avtorici z jedko ironijo simbolično razkrinkavata in prevprašujeta vrednost, kakovost, status in družbeno moč umetnikov in kustosov znotraj umetniškega polja in v širši družbi.

Dražba umetnikov tako opozarja na spreminjajočo naravo umetniške produkcije in vrednotenja umetnosti ter reflektira problematični položaj sodobnega umetnika, ki se zaradi različnih dejavnikov nemalokrat znajde na prostem trgu na prav takšen način, kot se na prostem trgu znajde vsakdanje potrošno blago.

Avtorici: Jana Flego in Katarina Petrov
Razstava v galeriji ŠKUC v Ljubljani
Otvoritev: 22. janurja 2004 ob 20. uri

Inside Out - thumbnail

Inside Out