.. / / / 01.12.2004

1. december - Svetovni dan boja proti AIDS-u

Projekt Virus deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije že 7. leto osvešča širšo javnost o tematiki HIV/AIDS. In ker je danes 1. december, svetovni dan boja proti AIDS-u, si poglejmo kakšne so razmere na področju okuženosti z virusom HIV v Sloveniji.

RAZMERE NA PODROČJU OKUŽENOSTI Z VIRUSOM HIV V SLOVENIJI

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ) je bilo v letošnjem letu do 31. 3. 2004, na osnovi zakonske obveze, prijavljenih pet novih primerov AIDS-a. V istem obdobju je zaradi AIDS-a umrl en moški. Od 1. 4. do 30.9. 2004 ni bil prijavljen noben nov primer AIDS-a ali smrti zaradi njega.

Od leta 1986, ko sta bil prijavljena prva dva primera, do 30. 9. 2004 je bilo skupno prijavljenih 110 primerov AIDS-a. Prijavna incidenčna stopnja se je gibala med 0.5 na milijon do največ 8 na milijon. Večina bolnikov je že pokojnih. V Sloveniji naj bi živelo še 36 bolnikov z AIDS-om.

V obdobju od 1. 1. 1986 do 30. 9. 2004 je bilo skupno prijavljenih 127 primerov okužb s HIV, kjer se AIDS do 30. septembra še ni razvil, pri 96 moških, 26 ženskah, treh dečkih (dveh hemofilikih) in dveh deklicah.

Ločiti moramo med okuženostjo z HIV, ko je okuženi brez večjih težav, je pa nevaren za potencialno širitev okužbe, in obolelostjo za AIDS-om, ko okuženi izkazuje znake in simptome, ki zadoščajo kriterijem za postavitev te diagnoze. Po podatkih IVZ-ja je v Sloveniji do konca septembra 2004 živelo najmanj 154 oseb okuženih s HIV, od tega 36 bolnikov z AIDS-om in 109 okuženih oseb, ki pa še niso zbolele.

Po podatkih UNAIDS-a je leta 2003 37.8 milijonov ljudi živelo s HIV-om. Epidemija AIDS-a je zahtevala 3 milijone življenj, 5 milijonov pa se jih je na novo okužilo.
Če primerjamo splošno stanje okužbe s HIV-om po svetu, stanje pri nas ne zbuja prevelike zaskrbljenosti. Vendar IVZ opozarja, da so za razliko relativno zanesljive slike o razvoju epidemije AIDS-a, podatki o prijavljenih primerih okužb s HIV mnogo manj zanesljivi. Odvisni niso le o števila okužb v prebivalstvu, ampak tudi od obsega testiranja, ki je v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami, relativno majhen. Tako je v Sloveniji zagotovo več okuženih s HIV, kot to kažejo številke.

Razvoj epidemije bo v prihodnosti pogojen z velikostjo različnih skupin prebivalcev z višje tveganim spolnim vedenjem, s stopnjo spolne aktivnosti v teh skupinah, s hitrostjo oblikovanja novih partnerskih zvez, s pogostostjo nezaščitenih spolnih odnosov in mešanja teh vedenjsko različnih skupin. Poleg tega bo razvoj epidemije pogojen z velikostjo skupine, ki injicira prepovedane droge, obsegom souporabe pribora za injiciranje in tudi z obsegom heteroseksualnega mešanja injicirajočih uživalcev drog z neuživalci.

ŽENSKE, DEKLICE, HIV IN AIDS

Letošnja tema Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je "Ženske, deklice, HIV in AIDS". Tako bodo poskusili upočasniti število okužb s HIV predvsem s poudarkom na mladih ženskah, ki imajo največjo možnost okužbe. Tako bomo tudi mi letos v skladu s svetovnimi smernicami organizirali akcijo tako, da bomo ciljali predvsem na ženske. Tudi letos bomo, tako kot lani, poskušali ljudi opomniti, da je edino zdravilo za AIDS preventiva - preprečitev okužbe. Poudarjali bomo nujnost uporabe kondoma ali femidoma, pa tudi na zvestobo in vzdržnost ne bomo pozabili.

Po podatkih UNAIDS-a se stopnja HIV-a med mladostniki hitro povečuje. Zaskrbljujoče je, da se povečuje odstotek okužbe s HIV med mladimi dekleti. Med populacijo od 15 do 24 let predstavljajo mlada dekleta 60 % živečih s HIV oz. AIDS-om. V svetovnem merilu so dekleta 1.6 krat bolj izpostavljena HIV-u kot moški te starosti.

Po podatkih UNAIDS-a poroke in dolgotrajne monogamne zveze žensk ne varujejo pred HIV-om. Zadnje raziskave v Kambodži so pokazale, da 13 % urbanih in 10 % ruralnih moških prebivalcev uživa spolne odnose tako s prostitutkami kot s partnerico. Raziskava na Tajskem iz leta 1999 je pokazala, da so 75 % žensk zelo verjetno okužili njihovi partnerji.

Ne samo, da so ženske biološko bolj podvržene okužbi s HIV-om, tudi pravne, socialne in ekonomske neenakosti, ki jih doživljajo ženske, povečujejo njihovo podvrženost okužbi. Prav zato so preventivni programi, ki so vezani na spol, pomembni.

V Sloveniji sta HIV in AIDS še vedno najbolj razširjena med istospolno usmerjenimi moškimi, kar pa seveda ne pomeni, da HIV/AIDS-a med heteroseksualci ni. Slovenija ima zelo nizek odstotek prebivalstva okuženih s HIV, vendar se moramo zavedati, da se epidemija lahko zelo hitro razširi. Afera s prostitutko iz Ukrajine, ki je delovala tudi v Sloveniji, lahko povzroči porast števila okuženih s HIV. Koliko? Zaenkrat še ne vemo.

Vendar je treba mlade, pa tudi vse ostale osveščati o HIV-u in AIDS-u. Preventiva je ena najpomembnejših nalog. O svojem življenju odločamo sami in dovolj je ena sama napaka, da se nam svet postavi na glavo. Zato je treba mladim, zlasti dekletom, povedati, da o svojem zdravju odločajo sami. Tudi varna spolnost je zabavna.

Za Projekt Viru

Davorin Pavlica - avatar

Davorin Pavlica

Bivši urednik ŽVPL, ki je od 18.05.1998 na ŽVPL-u skupaj objavil 835 člankov.

AIDS ne izbira. Ti lahko! - thumbnail

AIDS ne izbira. Ti lahko!