v rubriki dogodki:
Smokin' Blue v Opera baru, 18. 3. 2011

Smokin' Blue v Opera baru, 18. 3. 2011

Foto: Davorin Pavlica