v rubriki dogodki:
International Fashion Week – 1. dan / foto: Jasmina Haskovič

International Fashion Week – 1. dan / foto: Jasmina Haskovič

Foto: Zaklop.com / zaklop.com