.. / / 24.04.2009 15:19

Urad za varstvo konkurence proti SAZASU

Čeprav naj bi bilo SAZAS neprofitno društvo, ki se rado pohvali da podpira glasbeno ustvarjalnost, pa se v medijih preko glasbenikov oz. avtorjev, neprofitnih in profitnih organizatorjev koncertov, Zveze sindikatov vseh glasbenikov Slovenije, političnih strank, založb in drugih pojavlja predvsem v negativni luči.

Po zadnjih medijsko odmevnih zgodbah, kot kaže zadeva dobiva epilog tudi na višji ravni. Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence pravi takole:

"Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je dne 8. 4. 2009 proti Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije, Špruha 19, 1236 Trzin, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 9. člena ZPOmK-1 in 82. člena Pogodbe ES.

SAZAS naj bi zlorabljal svoj prevladujoč položaj na trgu kolektivnega upravljanja in uveljavljanja glasbenih avtorskih pravic s tem, ko naj bi:

- uporabnikom, ki priobčujejo javnosti avtorska dela iz repertoarja SAZAS, na netransparenten način določal in obračunaval višino avtorskega honorarja za uporabo avtorskih glasbenih del znotraj posamezne tarife za javno priobčitev glasbenih del;

- določal delitev avtorskih honorarjev iz naslova priobčitve avtorskih del javnosti za avtorska glasbena dela na netransparenten in posledično diskriminatoren način.

Urad poziva vse osebe, da Uradu pošljejo podatke, ki bi bili lahko pomembni za odločitev."

ŽVPL press - avatar

ŽVPL press

Objavljalec press sporočil, ki je od 18.05.1998 na ŽVPL-u skupaj objavil 991 člankov.

 - thumbnail