v rubriki dogodki:
Mi2 na festivalu Gora Rocka 2012

Mi2 na festivalu Gora Rocka 2012

Foto: Damjan Cilenšek / Vini