v rubriki dogodki:
Patti Smith (photo by Oliver Ray)

Patti Smith (photo by Oliver Ray)