v rubriki glasba:
.. / / / 17.06.2010 13:34

SAZAS pozvan k odpravi kršitev zakona

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je 28. 5. 2010 izdal združenju SAZAS poziv, da spremeni več določb statuta Združenja SAZAS in odpravi ugotovljene kršitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Predvsem se le te navezujejo na netransparentnost pri deljenju sredstev, onemogočanje vpogleda v dokumentacijo in neenakopravnost avtorjev pri odločanju, ki je trenutno omejeno na ozek krog znotraj SAZAS-a.

SAZAS je v lanskem letu pobral preko 13 milijonov evrov od prirediteljev koncertov in vseh, ki javno predvajajo glasbo, kako se je denar razdelil pa ne ve nihče, razen vodilnih na SAZAS-u, ki pa vpogleda ne želijo omogočiti niti tistim, ki so ta denar prispevali. Tako se ne ve ne kdo ne koliko denarja prejme, velik del avtorjev pa deleža, ki ga za njih plačujejo, ne vidi ali pa dobijo le del. Izjeme pri tem so komercialno bolj uspešni avtorji, ki se jim honorarje izplačuje po večjih faktorjih kot vsem ostalim. Del denarja se brez soglasja avtorjev namenja za različne sklade, pri katerih prav tako ni transparentnosti pri deljenju.

Čeprav je v združenju SAZAS preko 5000 članov, zatopajo pa tudi avtorje, ki niso včlanjeni, pa po njihovem statutu lahko zgolj 35 »rednih« članov odloča o vseh najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo vse imetnike pravic. Tudi na skupščinah lahko glasujejo le nekateri. V preteklih letih pa so bili iz združenja izključeni nekateri vidnejši člani, ki so o teh nepravilnostih spregovorili javno, naknadno pa so za take primere predvideli tudi denarne kazni.

Sazas ima po dolgih letih gledanja skozi prste sedaj 30 dni časa, da nepravilnosti odpravi sam, v nasprotnem bo urad odredil odpravo kršitev. Če ne bo zaleglo niti to, pa napoveduje odvzem dovoljenja SAZAS-u za kolektivno upravljanje z avtorskimi pravicami.

ŽVPL press - avatar

ŽVPL press

Objavljalec press sporočil, ki je od 18.05.1998 na ŽVPL-u skupaj objavil 991 člankov.

 - thumbnail