v rubriki dogodki:
Publika Smokin' Blue v Opera baru, 18. 3. 2011

Publika Smokin' Blue v Opera baru, 18. 3. 2011

Foto: Davorin Pavlica