v rubriki dogodki:
Torpedniki v Channel Zero

Torpedniki v Channel Zero