v rubriki dogodki:
V Klubu posavskih studentov ...

V Klubu posavskih studentov ...