v rubriki dogodki:
.. / / / 07.11.2001

Kiberpipa: Veliki pok

Kiberpipa je slovenski kibernetični center, domovanje sodobne kibernetične kulture. Kiberpipa je odprt prostor za računalniško in komunikacijsko opismenjevanje in izobraževanje, za spoznavanje in ustvarjalno uporabo najnovejših računalniških tehnologij v središču Ljubljane. Kiberpipa je osrednje prizorišče umetniških iskanj in izrazov kibernetične kulture. Je inovativen slovenski impulz v sodobnih informacijskih in komunikacijskih vezeh sveta. V Kiberpipi se razvija aktivna pobuda za oblikovanje odprte informacijske družbe v Sloveniji.

Ker je bila Kiberpipa odprta za javnost že v njenem "Underconstruction" obdobju, bo glavna sprememba Kiberpipinega delovanja po otvoritvi predvsem njen odpiralni čas, ki bo postal reden in bo trajal od 10. ure zjutraj do 10. ure zvečer. Že v kratkem pa pričakujemo tudi prva večja sponzorstva, ki bodo omogočila nakup dodatnih računalnikov in predvsem vzpostavitev nekoliko resnejšega medialaba, ki bo omogočal ustvarjanje z videom in audiom, grafično oblikovanje in podobno.

Toda vrnimo se k Velikemu poku. Natančen program otvoritve naj zaenkrat ostane še skrivnost, že sedaj pa vam lahko izdamo, da nas vse skupaj čaka prvovrsten multimedijski dogodek. Na otvoritvi se nam bodo preko internet streamov pridružili nekateri prijatelji iz podobnih klubov po svetu, za mešalkami pa bodo zvočno atmosfero ustvarjali mnogi prijatelji pod vodstvom našega hišnega rezidenta Spectrum Live. Upamo, da nam bo kakšno presenečenje pripravila tudi Ljudmila in druge organizacije, ki sodelujejo pri ustvarjanju Kiberpipe.

Na otvoritvi bomo tudi razglasili zmagovalca natečaja za najboljšo naslovnico naše spletne strani. Kot veste, je na natečaj prispelo 22 fenomenalnih del, zmagovalec pa bo prejel knjigo Digitalna prihodnost Willema Fluserja, ki je izšla v zbirki Koda Študentske založbe.

Upamo, da vas bo na otvoritev prišlo čimveč, od vseh, ki ste tvorno prispevali že v Underconstruction obdobju, do tistih, ki ste nas spremljali iz zdrave distance. Otvoritev bo priložnost, da se spoznamo, zažuramo in naredimo nove načrte za prihodnost.

Vstop na Veliki pok je prost. Pripeljite prijatelje!

KAJ JE KIBERPIPA

CILJI KIBERPIPEponuditi mladim dostop in znanje za uporabo sodobnih računalniških in elektronskih medijevponuditi raznoliko računalniško in elektronsko tehnologijo, ki bo uporabnikom omogočala, da jo samostojno raziskujejo, nadgrajujejo in ustvarjalno povezujejopredstaviti in spodbujati ustvarjalno raziskovanje možnih načinov uporabe računalniških in elektronskih medijevraziskati, predstaviti in spodbujati umetniške koncepte, ki se porajajo v okviru kibernetične kulturepovezovati mlade iz vse Slovenije v skupnih projektih uporabe računalniških in elektronskih medijev, s čimer se vzpostavlja "on-line" sodelovanjeprispevati k povezovanju slovenske kibernetične scene v sodelujočo in ustvarjalno mrežo promoviranje "open-source" tehnologij, ki omogočajo demokratičen dostop do znanja in uporabe sodobnih računalniških in elektronskih medijevsodelovati pri razvijanju informacijske družbe v SlovenijiPERSPEKTIVA KIBERPIPE

Razvojne možnosti Kiberpipe so izjemne. Razlogov za to je več:Kiberpipa je kibernetični laboratorij, ki skrbi za zrelost in razvoj najmlajše slovenske kibernetične sceneKiberpipa ni vezana na povprečnost profitabilnosti in komercialnostiKiberpipa sledi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih obiskovalcevKiberpipa oblikuje in sodeluje v (nacionalnih in mednarodnih) projektih širjenja dostopnosti, poznavanja, uporabe in razvoja sodobnih komunikacijskih tehnologijKiberpipa se vključuje v projektno sodelovanje z uglednimi domačimi ter tujimi ustanovami in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s sodobnimi računalniškimi in elektronskimi medijiKiberpipo oblikujejo mladi, ki poznajo potrebe svoje generacijePOSEBNOSTI KIBERPIPEkakovostni raziskovalno-ustvarjalni programi, skozi katere se obiskovalci Kiberpipe naučijo najrazličnejših znanj s področja elektronske in računalniške tehnologijeraznovrstna, nadgradljiva in povezljiva tehnologija programska oprema temelji na odprti kodi, s čimer Kiberpipa prispeva k širjenju in razvoju le-tevso razpoložljivo tehnologijo lahko obiskovalci samostojno raziskujejo in povezujejo, inovativno nadgrajujejo njene možnosti in presegajo njene omejitveodprtost in izrazita usmerjenost k mladim, kar prispeva tako k večji digitalni pismenosti v Sloveniji kot k nenehnemu pretoku novih ljudi, svežih idej in najsodobnejših trendov s področja sodobnih tehnologij, k razvijanju znanja in ozaveščenostidejanska možnost, da obiskovalci sami oblikujejo vzdušje Kiberpipe (vrtijo glasbo, naredijo projekt, pripravijo predavanje ali performans ...)projektno sodelovanje ter mreženje z drugimi podobnimi centri in institucijami ter vsemi zainteresiranimi in interesantnimi v Sloveniji in tujini, pri čemer lahko sodelujejo vsi obiskovalci Kiberpipe"on-line" povezovanje mladih iz vseh krajev Slovenije v različnih izobraževalnih ali razvojnih projektih, ki predstavljajo prednosti in koristi komuniciranja prek elektronskih medijevbrezplačno svetovanje in pomoč obiskovalcemprost in neprofiten dostop do internetadostopna lokacija v središču Ljubljane, na točki, kjer se vsak dan giblje veliko mladihprijeten, razgiban, vsem na široko odprt prostorsproščeno vzdušje, ki spodbuja ljudi k druženju in soustvarjanjuprilagoditev željam in ambicijam obiskovalcev (npr.: oblikovanje specifičnih izobraževalnih ali umetniških programov?)mlado, prijazno, entuziastično osebjeKiberpipa je raziskovalna platforma, ki skrbi za ustvarjalnost, napredovanje in zrelost najmlajše slovenske kibernetične sceneKJE JE KIBERPIPA

Kiberpipa ima svoje prostore na Kersnikovi 6 (pod klubom Metropol), v samem centru Ljubljane. Prostor je velik 230m in poleg osrednjega prostora s terminali in delovnimi postajami vključuje še knjižnico, kinodvorano, kavarnico ter prostor za DJ-je.

AKTIVNOSTI, KI URESNIČUJEJO CILJE KIBERPIPE

Kiberpipa zastavljene cilje uresničuje:z javnim dostopom do raznolike, povezljive in nadgradljive tehnološke infrastrukture predvsem pas strokovno oblikovanimi, raziskovalno-ustvarjalnimi programi. TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA

Računalniški park je glavno orodje Kiberpipe za uresničevanje njenih vsebin in programov. Vključuje strežnik, delovne postaje, terminale, tiskalnike, scanerje, digitalni laboratorij, glasbeno opremo za DJ-je?. Vsak obiskovalec Kiberpipe lahko na tej tehnologiji samostojno ustvarja, programira, eksperimentira, deska in razvija svoje kibernetične talente.

Neznanje ni ovira, saj obiskovalcem nudijo brezplačno pomoč sistemski operaterji, ki dnevno dežurajo v Kiberpipi. Programska oprema računalniškega parka temelji na principu odprte kode.

Celoten računalniški park je namenjen za:izvajanje izobraževalnih in ustvarjalnih programovsamostojno projektno delo obiskovalcev, ki želijo raziskati, ustvarjalno povezati ali inovativno nadgraditi sodobno računalniškočelektronsko tehnologijouresničevanje zamisli in ambicij, ki jim imajo mladi, nimajo pa potrebne računalniške opremejaven, prost, neprofiten dostop do internetaoblikovanje informacijske in sodelujoče mreže skupaj s podobnimi institucijami in zainteresiranimi posamezniki po Sloveniji in v tujiniinfrastrukturno podporo različnim umetniškim dogodkom v KiberpipiRAZISKOVALNO-USTVARJALNI PROGRAMI KIBERPIPE

Izvajanje raziskovalno-ustvarjalnih programov je osrednja dejavnost Kiberpipe. Vsebine programov so izobraževanje, informiranje, osveščanje in umetniško ustvarjanje v okviru sodobnih elektronsko-računalniških tehnologij in komunikacijskih medijev. Izvajajo se v obliki predavanj, seminarjev, delavnic, tečajev, natečajev, razpisov, projektov, tekmovanj, okroglih miz in forumov, performansov, koncertov, razstav, projekcij in multimedijske knjižnice. Raziskovalno-ustvarjalni programi se izvajajo v različnih vsebinskih segmentih Kiberpipe. Zanje so idejno in izvedbeno zadolženi mladi raziskovalci.

Kiberpipa ni predavalnica, je prizorišče, domovanje mlade kibernetične scene. Zato raziskovalno-ustvarjalni programi ne potekajo kot poučevanje s strogo ločitvijo učitelj-učenec. Organizatorji Kiberpipe želimo obiskovalce/slušatelje spodbuditi k samostojnemu razmišljanju, raziskovanju in uporabi sodobnih računalniških in elektronskih medijev. Namesto togega šolskega poučevanja uvajamo mentorstvo. Razpisujemo natečaje in razpise. Povezujemo različne vsebinske segmente Kiberpipe v kompleksne projekte. Učimo pripeljati neko zamisel od idejne zasnove do končne izvedbe. Spodbujamo željo po še več znanja skozi prirejanje najrazličnejših tekmovanj. Odpiramo različne polemike in spodbujamo dialog. Če pride v Kiberpipo nekdo, ki še nič ne zna, ga bomo naučili vsega potrebnega, da bomo lahko čimprej skupaj ustvarjali.

Program Kiberpipe ima tendenco "networkinga", povezovanja v skupnih projektih z različnimi gibanji, ustanovami in posamezniki, ki delujejo na istem področju doma ali v tujini. Želimo sodelovati s šolami, različnimi institucijami, univerzami, izobraževalnimi centri, digitalnimi laboratoriji, se povezati v mednarodnih projektih in svetovnih gibanjih. Tako bomo oblikovali različne programe, ki bodo omogočali tehnološko infrastrukturo tistim, ki imajo ideje, nimajo pa razpoložljivih prostorov in/ali tehnologije ali pa bomo predstavili različne načine koristne uporabe in inovativne nadgradnje tehnologije, ki jo imajo. Naš cilj je sodelovanje pri odstranjevanju vseh tehnoloških in miselnih ovir pri uveljavljanju digitalizacije v Sloveniji.

Povezave:
www.cyberpipe.org

Za Kiberpipo

Davorin Pavlica - avatar

Davorin Pavlica

Bivši urednik ŽVPL, ki je od 18.05.1998 na ŽVPL-u skupaj objavil 835 člankov.

Cyberpipe.org - thumbnail

Cyberpipe.org