v rubriki dogodki:
Billy Idol v polni Hali Tivoli

Billy Idol v polni Hali Tivoli

Foto: Davorin Pavlica