v rubriki glasba:
.. / / / 26.02.2004

K4 zapira svoja vrata

V štirinajstih letih delovanja legendarnega in kultnega glasbeno-kulturnega Kluba K4 se je kulturna platforma srečevala s številnimi nerazumevanji s strani Mestne občine Ljubljana in nasprotovanji stanovalcev Kersnikove. Po kriznem letu 1997, ko so na Mestni upravi MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem (v nadaljevanju MU MOL) omejil delovanje Kluba K4 na 22. uro in štirinajst dni kasneje na 24. uro, se je problematika Kluba K4 z marcem 2004 ponovno vrnila na isto točko. S prvim marcem je MU MOL napovedal, čeprav ni podal še pisne izjave, omejitev delovanja Kluba K4 do 24. ure.

V znamenje protesta se je ekipa Kluba K4 odločila protestno zapreti vrata Kluba K4 za nedoločen čas in marca začeti z intenzivno javno akcijo s številnimi javnimi dogodki, ki bodo opozarjali na nerazumevanje Mesta Ljubljana za kulturno življenje v mestnem središču ter njegov nočni utrip. Ker smo mnenja, da imajo poteze MU MOL posledice širšega dometa za celotno kulturno dogajanje v samem središču mesta, smo se odločili problematiko prestaviti v širše okvire ter opozoriti na vse večjo zaspanost naše prestolnice.

Klub K4 je v desetih letih, od ustanovitve leta 1989, postal simbol študentske kulture in zabave v Sloveniji, ki ga z odgovornostjo in trudom nadaljuje tudi v prihodnosti. Sloves si je Klub K4 pridobil s trdim in preudarnim delom programskih in tehničnih sodelavcev ter vseh ljudi, ki so verjeli možnostim, ki jih klub lahko ustvari med mladimi. Ti so med neetablirano, eksperimentalno, alternativno pa tudi popularno kulturo mladih (Slovenije, bivše Jugoslavije, Evrope, Amerike...) vedno znali izbrati vsebine in avtorje pisane na kožo želja študentov in intelektualcev vseh generacij mladih po srcu.

Cilj delovanja Kluba K4 je seznanjanje mladih, predvsem študentov in dijakov, z najnovejšimi akcijami modernih glasbenih umetnikov različnih kulturnih praks, domačih in tujih. Kot producent kulturnega ustvarjanja je klub v času od ?89 naprej nastopal pretežno kot kalilnica in delavnica številnih, tudi nekaterih najboljših, slovenskih skupin in didžejev. Na tem področju se je tudi najbolj izrazila izobraževalna funkcija Kluba K4. Takšno delovanje je omogočil danes že povsem redek, neprofitni način delovanja. Javnosti - ciljnim skupinam kluba - je omogočil lažji, minimalno finančno oviran dostop do glasbenih kulturnih dobrin. Vsa sredstva, pridobljena z dejavnostjo kluba (vstopnine, najemnina gostinca), ki ostanejo po kritju stroškov dela in materialnih stroškov, so namenjena bogatenju klubske programske ponudbe. Edino tako in ob podpori ŠOU v Ljubljani, je možno vztrajati na tako obsežnem in kolikor je le mogoče kvalitetnem programu. Glede na izjemno visok odstotek študentov v celotni skupini obiskovalcev Kluba K4 (vsaj 80 % vsako sezono), bi lahko Klub K4 označili kot najbolj obiskani klub iz strani študentske populacije v mestu Ljubljana.

V trinajstih letih so v Klubu K4 nastopila skoraj vsa najpomembnejša imena slovenske glasbene scene od Helene Blagne pa do Siddharte in širšega prostora bivše Jugoslavije: Partibrejkers, Majke, KUD Idioti ... Svojo uspešno glasbeno pot so začeli pomembni umetniki kot so DJ Umek, Ali-En, Aldo Ivančič,... Na plesiščih kluba pa so se odvili tudi nastopi številnih priznanih tujih glasbenikov od Asian Dub Foundation, Mission, Henry Rollins, Fun-Da-Mental, Deicide, Gorgoroth, Zek, King's X, Cro Mags, Roni Size, Miss Kitten ... Številne zvezde pa so se v klubu rade tudi zabavale in marsikatera usoda se je zapletla in razpletla v tem stičišču mladih, vrelcu novih upanj.

Kljub temu, da je že davnega leta 1997 Ministrstvo za Kulturo RS izdalo mnenje, da spada program Kluba K4 med kulturne dejavnosti in da je program Kluba financiran s strani MOL oddelka za kulturo, je MU MOL napovedal izdajo odločbe za omejitev delovnega časa, ki je skrajno neprimeren za delovanje tovrstne kulturne dejavnosti, zaradi tega ker stanovalce Kersnikove ulice moti hrup. Kljub temu, da hrupa iz kluba po uradnih meritvah ni. Center za varnost pri delu je 14. 11. in 22. 11. 2003 izvedel meritve hrupa in izdal strokovno mnenje, da hrup iz Kluba ne presega predpisanih ravni ter da je problem predvsem hrup prometa in hrup, ki ga ni mogoče enačiti z obiskovalci Kluba K4. Klub K4 je tudi izpolnil vse zahteve stanovalcev in MU MOL ter dodatno izoliral prostor ter klimatski sistem, zazidal vse odprtine kluba (na malem in velikem plesišču) ter zagotovil dodatno varovanje prostora pred klubom. Pripravili smo tudi dodatne predloge za preprečitev hrupa na sami Kersnikovi ulici, ki pa so žal izven našega dosega: omejen avtomobilski dostop samo za stanovalce Kersnikove ulice, dodatna osvetlitev in varovanje ulice. Vendar pa ti ukrepi stanovalcev ne zanimajo.

Z ponedeljkom 1. marca bomo začeli zbirati podpise vseh, ki podpirajo urbano underground glasbeno kulturo središča prestolnice Slovenije, za neovirano delovanje Kluba K4. Podpiši tudi ti!

Nadaljne informacije s prvim marcem na:
www.klubk4.org
forum.klubk4.org

Klub K4